"Ébredjen minden egyházközség arra a tudatra, hogy mindegyik Krisztus családja, s legyen gondja, hogy ne legyen abban a családban senki, aki éhezik, mialatt mások lakmároznak, senki, aki mezítelen, mialatt másnak fölös ruhája vagy lábbelije van.
Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt mint a magunkét eloszlatni törekedjünk."
(Prohászka Ottokár)

Budakeszi Római Katolikus Egyházközség Karitász Csoport
2011.08.31
Vágujhelyi Pál

A Karitász csoport célja, munkatársai és tevékenysége.


A Karitász célja és feladata a szegények, rászorulók és bajbajutottak megsegítése.
Ezt tartsuk mindig szem előtt.
A helyes és eredményes segítéshez három dolog szükséges:
szeretet, szaktudás, szervezettség.

Isten a Szeretet. A Szeretet Lelke arra indítja az Őbenne hívőket, hogy erről a szeretetről a cselekvő szeretettel is tanúságot tegyünk, és másokat szolgálva szolgáljunk Neki úgy, ahogy Jézus szolgált. Erre alapozva működik Karitász Csoportunk Budakeszi Egyházközségben, folytatván a Katolikus Egyház szeretetszolgálatának ősi tevékenységét.

Arra törekeszünk, hogy munkánkat az Evangélium szellemében, Jézus Krisztus élete és tanítása példája szerint végezzük. A karitász nem egy segélyszerv a sok közül, nem azért van, hogy eggyel több legyen, hanem, hogy megvalósítsuk az egyház tanítását, melyre a keresztségben mindnyájan küldetést kaptunk: a szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni.


Karitász munkatársak:

 • Kovács Zsolt karitász vezető
 • Vágujhelyiné Stentzl Katalin
 • Bakács Bernadett
 • dr. Barabási Ágnes
 • Czifra Lajosné Éva
 • Bognár Krisztina
 • Czalbert Józsefné
 • László Györgyné
 • Kemény Edit
 • Gergely Piroska
 • Vágujhelyi Pál
 • Wagner János


Tevékenységünk:

Budakeszi területén

 • segíteni, aki szükséget szenved, és aki szívesen elfogadja segítségünket
 • ruha, játék, és gyógyászati segédeszközök gyűjtése és szétosztása
 • önkormányzat segítése az EU-s élelmiszercsomagok szétosztásában
 • karácsonyi ruha-, és élelmiszersegélyek eljuttatása nagycsaládoknak és idős rászorulóknak.
 • kórházi betegek karácsonyi látogatása

Kárpát-medencében:

 • ruhaadományok eljuttatása határon belüli és kívüli településekre
 • alkalmi adományok gyűjtése természeti csapás sújtotta vidékek támogatására.

Munkakapcsolataink:

 • Budakeszi Önkormányzat Szociális Bizottsága
 • HÍD Családsegítő Szolgálat
 • Budakeszi Cserkészcsapat
 • Jókay Alapítvány (ruhaadományok határon túlra szállítása) www.jokay.hu
 • Németh János (ruhaadományok határon túlra szállítása)

Anyagi források:

 • templomi perselyadományok
 • adventi koszorúkészítés bevétele
 • Szent Erzsébet napi ruhaosztás adományai
 • karácsonyi "krumpliebéd" adományai
 • egyházközség éves költségvetéséből kapott támogatás
 • alkalmi pénzadományok

Éves munkatervünk:

 • ruhák gyűjtése, és ruhaosztás péntekenként 9-11 óra között a Szent László Közösségi Házban
 • perselyadományok gyűjtése a templomban
 • Szent Erzsébet napi ruhagyűjtés és ruhaosztás lebonyolítása
 • hagyományos „krumpliebéd” megszervezése és lebonyolítása
 • karácsonyi csomagok elkészítése és szétosztása
 • süteménycsomagok összeállítása és
 • Karácsonykor hazamenni nem tudó magányos betegek meglátogatása az ORII-ban, süteménycsomagok átadása, ima és karácsonyi ének a cserkészek közreműködésével

A munkánkhoz folyamatosan keresünk olyan testvéreket is, akiknek belső indítása és szabad kapacitása van alkalmi, vagy rendszeres segítésre.

A tevékenységünk szélesítését, az újonnan jelentkező önkéntesek segítségével és az anyagi lehetőségek bővítésével lehet megvalósítani.

Szeretnénk a pénteki fogadóórán teával, szendviccsel kínálni az éhesen jövő szegényeket. Ennek jelenleg nincs anyagi fedezete.

Szükség lenne az idős emberek támogatására: bevásárlás, beszélgetés, orvoshoz kísérés, gyógyszer kiváltása.

Néhány alkalommal sikerült sokgyerekes kismamákat segíteni komatállal, amikor szülés után kórházból hazajőve naponta ebéddel segítettünk. Ezt jó lenne rendszeressé tenni.

Sok idős ember nem tudja a végleg tönkrement háztartási gépét pótolni. A felajánlások és az igények gyűjtése, az önkéntes szállítók megkeresése több embert igényelne, ráadásul tárolóhely nélkül kéne végezni a munkát.

A Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt a beérkező adományokat sokszor átadja kisebb szervezeteknek, akik ezeket helyben szétosztják. Alkalmas ember fel tudná venni a kapcsolatot és meg szervezné a helyi szétosztást is.

Hisszük, hogy a Jó Isten a jótettekhez mindig megadja a szükséges hátteret, méghozzá olyan módon, hogy másokat is bevon ebbe a munkába. Így az adakozók is részt tudnak kapni a közös műben és ennek örömében.


A Karitász tízparancsolata

 1. Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet.
 2. Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a karitász halála.
 3. A bajbajutottat sohase alázd meg: érezze, hogy örömmel segítesz.
 4. Úgy segíts, hogy a rászoruló saját magán is segíthessen. Vezesd rá az öntevékenységre.
 5. Ne alamizsnát adj, hanem igyekezz a bajt gyökerében orvosolni.
 6. A bajbajutott nem „ESET” hanem személy. Vedd emberszámba, törődj vele, szánj rá időt, türelmet, őszinte érdeklődést.
 7. Vedd elejét a visszaéléseknek. Járj utána a fontosabb ügyeknek.
 8. Kínos pontossággal számolj el minden fillérről, és köszönj meg minden adományt.
 9. A segítség nem monopólium, de nem is konkurencia. Segíts annak, aki segíteni akar.
 10. Ne várj hálát. Ne sértődj meg. Ne légy kicsinyes. Imádkozz azokért, akiket Isten szeretetedre bízott...


A Karitász munkatársak imája

Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem.
Lehetővé tetted, hogy viszontszeresselek.
Elém hoztad embertestvéreimet, akikben
Felismerhettelek téged, és jót tehettem velük.
Köszönöm, Uram, hogy a te akaratodat
Cselekedhettem. Kérlek bocsáss meg nekem,
Ha megbántottam embertársaimat!
Kérlek, Uram, növeld bennem az alázatot
És a szolgáló szeretetet!
Árassz el a Szentlélek erejével,
Hogy feladataimat örömmel végezzem!
Add Uram, hogy a hitben és a Te szeretetedben
Minden körülmények között kitartsak!
A szeretetemről ismerjék meg embertestvéreim,
Hogy tanítványod vagyok.
Add Uram, hogy mindennap hálát tudjak adni
Az életemért és a rám bízottakért!
Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz minket.
Ámen

"Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat,
csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel."
/Teréz anya/

 

2024. május 26.
XXII.évf. 20.szám