Húsz év majdnem egy emberöltő! Ennyi időt töltöttünk együtt a törzstagokkal a kórusban, és a most ide járók nagy része is hosszú évek óta énekel velünk. Közben a gyermekeink felnőttek, és már velünk énekelnek, hiszen ezt látják húsz éve, hogy énekelni jó!

Sok minden, de főképp az éneklés, a liturgia szeretete és a közösség építése a mi állandó és folyamatosan fejlődő kincsünk. Szép emlékek hosszú sora van mögöttünk: a Nagyhetek szertatásai, püspöki misék, ministráns avatások, elsőáldozások, körmenetek izgalma, a kóruskirándulások találkozásai, beszélgetések a helyi plébánosokkal, akik Budakeszin szolgáltak, szép kastélyok, amiket együtt látogattunk meg.

A kórus karnagya Molnárné Szombatfalvy Csilla.


Az együttes XV-XX századi szerzők egyházi és világi műveinek bemutatásával, tolmácsolásával szolgál szentmiséken, valamint egyéb (pl. önkormányzati) rendezvényeken Budakeszin, illetve határainkon belül és túl egyaránt.


1-6. osztályos lányok és fiúk alkotják a gyermekkórust. Havi egy alkalommal énekelnek a reggel 8 órás vasárnapi szentmisén. A felkészülés heti egy játékos, vidám, imádságos énekpróba keretében zajik.

2024. április 21.
XXII.évf. 15.szám