"A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek:
az Úr az akinek szolgáltok."
/Róm. 12,11./

Szeretettel köszöntöm a ministráns oldalra látogató Testvért!

A ministráns szó a latin ministrare kifejezésből származik. Jelentése: szolgálni, a ministrálás tehát szolgálat, mégpedig Isten szolgálata. Ezért is szerepel a ministránsok szentmise utáni imádságának végén a kérés: “Add, hogy egész életem Istenszolgálat legyen.” A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szentségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során. Tagjaik rendszerint a gyermekek és a fiatalok sorából kerülnek ki.

Bővebb információt szolgálatunkról, ministránsközösségünk életéről elsősorban a cikkekben lehet találni, a legutóbbi ministránsavatás képeit pedig a fotógalériában lehet megnézni.


Szeretettel és üdvözlettel

Szabó Levente
ministránsvezető

Nyári szünet