ADVENTI KÉSZÜLET 2011-ben, a család évében
2011.11.26

Olvasmányok, imádságok és készületek Advent napjaira.

„Kedveseim, ti mindig engedelmesek voltatok, félve-remegve munkáljátok hát üdvösségeteket, nemcsak amikor köztetek vagyok, hanem sokkal inkább most, hogy távol kell lennem. Hiszen Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően. Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.” (Fil2, 12-16)


DátumOlvasd el!ImádságKészület
November 27.
ADVENT 1. VASÁRNAPJA
Iz 63,16-64,7
Kezed alkotása vagyunk.
Átgondolom: Kicsoda számomra Jézus Krisztus? Elkészítjük adventi koszorúnkat, méltó helyre tesszük, imádkozunk.
28. hétfő Iz 2,1-5
Menjünk fel az Úr hegyére!
Napközben imádkozom a hitem növekedéséért. Elkészítem a tennivalók listáját.
29. kedd Iz 11, 1-10
Az Úr lelke nyugszik rajta
Imádkozom tanárainkért, hitoktatóinkért, papjainkért. Rendet teszek a környezetemben.
30. szerda
Szent András apostol
Iz 25,6-10
Az Úr letörli a könnyet minden arcról
Napközben elimádkozom az Üdvözlégyet a betegekért. Hogyan tudnék minél kevesebb pusztítást okozva ajándékozni?
December 1. csütörtök Iz 26,1-6
Az Úr örökké megmaradó szikla
Megkérdezem Jézust, hogy mit jelent a helyes bűnbánat. 15 perc csend – az Úr jelenlétében.
2. péntek Iz 29,17-24
A vakok szemei megnyílnak majd akkor.
Hálát adok a hitemért, plébániaközösségemért, Egyházamért. Kitűzöm a szentgyónásom időpontját.
3. szombat
Xavéri Szent Ferenc
Iz 30,19-26
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz.
Átgondolom: Elfogadom-e Jézust életem középpontjának? Felhívom, akit már rég nem láttam, vagy hallottam felőle.
4.
ADVENT 2. VASÁRNAPJA
Iz 40,1-11
Építsetek utat a pusztában az Úrnak!
Imádkozom a családomért, és családommal. Megpróbálok ingyen adakozni.
5. hétfő Iz 35,1-10
Maga az Isten jön, és megszabadít minket.
Átgondolom: Mi okoz nehézséget a hitemben? Megkérdezem a családomtól, hogy mi a bűnöm – ők igazán ismernek.   
6. kedd
Szent Miklós püspök  
Iz 40,1-11
Keressétek az Urat, míg megtalálható
Imádkozom az evangéliumi élet terjedéséért, szerzetesi, papi hivatásokért. Elvégzem karácsonyi szentgyónásomat
7. szerda Iz 40,25-31
Akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak
Imádkozom azokért, akik eltávolodtak Jézustól. Ki az „elhanyagolt” családtag nálunk? Keresem a személyes szeretet új formáit a családomban.
8. csütörtök
Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása
Iz 41,13-20 Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt Adtam-e okot a haragra? Meg tudok-e bocsátani? Tudok-e bocsánatot kérni? Elfogadok segítséget és felajánlást.
9. péntek Iz 48,17-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
Fejlődik-e bennem az Isten és az emberek iránti szeretet? szeretet? Igyekszem szentmisén részt venni.
10. szombat Plébániai lelkinap! Sir 48,1-4.9-11
Illés ismét eljön
Imádkozom szerzeteseinkért, papjainkért. Részt veszek a plébániai lelkinapon a Szent László Közösségi Házban.
11.
ADVENT 3. VASÁRNAPJA
Iz 61,1-11
Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét
Átgondolom: Életemben mi mindenért adhatok hálát Istennek? Keresek két megdicsérni való dolgot.
12. hétfő Mt 21,23-27
Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből
Imádkozom a szétesett családokért. Részt veszek a plébániai szentségimádási napon, vagy betérek egy templomba imádkozni.  
13. kedd Szent Lúcia Mt 21, 28-32
A nincstelen nép az Úr nevében keres oltalmat
Átgondolom: Van-e olyan bűnöm, amit nem merek bevallani? Jókedvvel végzem el a feladatomat, munkámat.
14. szerda
Keresztes Szent János
Lk 7,19-23 Harmatozzatok, egek a magasból Mi változott meg bennem advent kezdete óta? Mit kéne komolyabban vennem? 15 perc csendes vágyakozás a várva-várt Messiásra.
15. csütörtök Lk 7, 24-30
A hozzád való hűségem nem szűnik meg
Ma napközben is elolvasom a napi szentírási részt. Tisztázom családtagjaimmal a felmerült félreértéseket.
16. péntek Jn 5,33-36
Nemsoká eljön szabadításom,
Napközben elimádkozom az Úr imádságát. Őszintén megbocsátom mások hibáit, elvégzem karácsonyi szentgyónásom.
17. szombat Gyerekek lelkinapja! Mt 1,1-17
Nem távozott el Júdából a jogar
Imádkozom a meg nem született gyermekekért és szüleikért. Kérés nélkül ajánlok fel segítséget a közelállóknak. (Gyermekeim részt vesznek a lelkinapon)
18.
ADVENT 4. VASÁRNAPJA
Lk 1,26-38
A te házad és királyságod örökre megmarad
Imádkozom a családokért és azokért, akik egyedül vagy nem ünnepelnek. Személyes ajándékom a környezetemben élő magányos rászorulónak
19. hétfő Lk 1,5-25
Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne
Imádkozom a magányosokért, hajléktalanokért, börtönben lévőkért. Ma külön is figyelek, hogy türelmes és megértő legyek egész nap.
20. kedd Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
Egy tized rózsafüzért imádkozom a hitükben megfáradtakért. Ma ellene mondok a rohanásnak és a félelemnek.
21.szerda Lk1, 39-45
Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken
Kérem a Szentlelket, tegye teljessé az adventi készületet bennem. Aki a legközelebb van hozzám, ne nélkülözze ma szeretetemet.
22. csütörtök Lk 1,46-56
Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle
Kérem az egység ajándékát családom számára. Elfogadom azt is, ami tökéletlen.
23. péntek Lk 1,57-66
Elküldöm követemet, aki egyengeti utamat
15 perc várakozás az Úr eljövetelére örömben, békében. Hiszem: az Úr készít ünnepet a szívünkben.
24. szombat Lk 1,67-79
A te házad és királyságod örökre megmarad
Megköszönöm Jézusnak az adventi időszak kegyelmeit. Örvendezve végzem a dolgomat, megdicsérem családtagjaimat.
 

A család és az élet Isten tervének szerves része, sőt a család lehetővé teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét. A férfi és a nő szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetségre lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti meg az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség kölcsönös javára, s az új emberi élet elfogadására és nevelésére irányul. Ma mégis azt látjuk, hogy gyakran hiányzik a nyitottság a sírig tartó házassági közösségre. Mintha félnénk attól, hogy igent mondjunk az életre! A mai városi, de egyre inkább a vidéki élet is úgy szerveződik, hogy nagy nehézséget jelent népes családot fenntartani. Az anyaságot a társadalom nem mindig becsüli meg kellően. A gazdasági válság és a munkanélküliség szorongást és félelmet hoz sok család életébe. Pedig az anyaság és a családok megérdemlik az egész társadalom megbecsülését és szolidaritását. Az ő támogatásuk … népek, társadalmak jövőjének, létének vagy nemlétének kérdése. Márpedig az élet ára megfizethetetlen. Bármilyen gazdag legyen is egy ember, az életét nem vásárolhatja meg: végül is minden vagyona kevésnek bizonyul. „Az élet ára túl magas volna, meg nem fizetheti senki soha, hogy örökké éljen, s a sírt ne lássa” (Zsolt 49,9-10).

(A MKPK körlevele a Családok évére)


 

Nyári szünet